INS TORREDEMBARRA

BATXILLERAT

MATÈRIES COMUNES


Tenen com a finalitat:


• Aprofundir en la formació general de l’alumnat

• Augmentar la seva maduresa intel•lectual i humana

• Aprofundir en aquelles competències generals que tenen un caràcter més transversal i afavoreixen l’aprenentatge continuMATÈRIES


- Ciències per al món contemporani (1r)

- Educació física (1r)

- Filosofia i ciutadania (1r)

- Història de la filosofia (2n)

- Història (2n)

- Llengua catalana i literatura I i II

- Llengua castellana literatura I i II

- Llengua estrangera I i II

- Treball de recerca (2n)

- Religió (1r)

      Matèries comunes