INS TORREDEMBARRA

Llengua catalana

Assignatures

1r ESO

Llengua catalana i literatura

2n ESO

Llengua catalana i literatura

3r ESO

Llengua catalana i literatura

4t ESO

Llengua catalana i literatura

1r Batxillerat

Llengua catalana i literatura

Cultura audiovisual

2n Batxillerat

Llengua castellana i literatura

Literatura catalana